Stále viac počúvame o tom, že je potrebné správať sa ekologicky. Odporúčania, čo všetko môžeme urobiť pre to, aby sme znižovali negatívne dopady našich činností na životné prostredie, sa týkajú rozličných oblastí každodenného života. Často pritom ide o úplné drobnosti, ktorými môžeme prispieť k ochrane našej planéty. A ako to všetko súvisí s poťahovými látkami? Berme si príklad z odevov…