SOFATEX s.r.o.

Centrála:
Dopravná 412, 95501 Topoľčany

Fakturačná adresa:
Agátová 2849/10, 95501 Topoľčany

Tel. / Fax:
+421 / (0)38 532 5210

e-mail:
sofatex@sofatex.sk

IČO / IČO DPH:
36 552 364 / SK 2020138967